Podlahové kúrenie

Medzi najmodernejšie a obľúbené spôsoby patrí podlahové vykurovanie, ktoré sa inštaluje hlavne v novostavbách či pri rekonštrukciách rodinných domov.  Podlahové vykurovanie patrí k takzvaným nízkoteplotným vykurovacím systémom. Na rozdiel od konvenčného kúrenia (radiátory), podlahové zabezpečí rovnomerné rozloženie teploty, menej prašnosti,  zvýšenie komfortu, tiež priestorového a samozrejme nižšie náklady na vykurovanie. To všetko pri nezanedbateľnom faktore dlhodobej životnosti. Nechajte si spraviť od nás profesionálny návrh a dostupnú cenovú ponuku.

Tepelné čerpadlá

Jedna z najmodernejších vykurovacích technológií je použitie tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlá odoberajú tepelnú energiu z okolitého prostredia: voda, vzduch, zem. Toto teplo  prevádza na vyššiu teplotnú hladinu, použiteľnú pre vykurovanie a ohrev teplej vody.   Prevod tepla na vyššiu teplotnú hladinu je možný vďaka stlačeniu pary chladiva v kompresore.  Tepelné čerpadlo dokáže tohto princípu skvelo využiť a získať tak zdarma teplo z okolia.   Logicky z tohto princípu vyplýva, že čím je menší rozdiel medzi teplotou prostredia z ktorej energiu získavame a teplotou vykurovacej vody pre vykurovanie, tým lacnejšie tepelné čerpadlo kúri. Najefektívnejšie pre pripojenie k podlahovému kúreniu v rodinnom dome prakticky vychádza zem/voda.